Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Modrý den 4.2.2019

Modrý den je součástí celorepublikové osvětové kampaně „Česko svítí modře“, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice autismu. 

 

 

Krajské kolo v šachu 27.3.2019

Městská knihovna 27. 3. 2019

 

Florbalový turnaj

Dne 14. 3 2019 žáci  prvního stupně vybojovali v okresním finále ve florbalu 7.místo.

 

 

Žákovský parlament

Z poslední schůzky studentského parlamentu máme velmi dobrý pocit. Nová primátorka Karlových Varů Andrea Ferklová působí jako člověk, který se hodí do politiky. Sice neudělala žádné sliby, ale na množství návrhů předložených základními i středními školami a gymnázii odpověděla tím, že na tom už pracují. Máme tu příklady některých otázek vznesených našimi spolužáky: zda plánuje něco v Karlových Varech během blízké doby změnit, na což odpověděla, že její nejbližší nápad je opravit domy a parky na sídlištích, dále, odkud město získalo peníze na zaplacení MHD zdarma pro studenty a seniory - její odpověd byla, že to byla tak malá částka, že to na rozpočtu města nic nezmění.
Dalším dotazem byl Chebský most. Byl návrh na jeho rozšíření na čtyřproudový most. Není jisté, jestli se tento projekt uskuteční, ale dostalo se nám odpovědi, že Chebský most bude překontrolován a poté se lidé budou moci rozhodnout, jestli udělat čtyřproudový most, či nikoli.
Otázka padla i ohledně Mlýnské kolonády a její rekonstrukce. Bylo nám řečeno, že se uspořádá výběrová soutěž ohledně nového vzhledu Mlýnské kolonády. Poté se budou lidé moci zapojit do voleb o to, jaký návrh se jim líbí nejvíce. Zatím jsou nám známy pouze 2 návrhy, buď  zanechat kolonádu v původním stavu, pouze vřídlo opravit, anebo udělat litinové u kopie staré kolonády. Prozatím nám bude odpověď skryta, ale již brzy se ji dozvíme.

                                                                                                                                                                                                                            Žák 9.A

Pracovní činnosti trochu jinak 

My, žáci 5.A , jsme v rámci pracovních činností pekli tvarohové šátečky. Vyhledali si báječný recept, pracovali ve skupinách, zapojovali jsme se do diskuze, vyjadřovali své názory a postřehy při tvořivé práci. Atmosféra byla velmi příjemná a spolupráce účinná. Vytvořené dobrůtky všem voněly a mlsné jazýčky si pochutnali.

SPŠ Ostrov -  „Inženýr junior“.

Po příjezdu na Střední Průmyslovou školu jsme se rozdělili do skupin. Naše téma byl spalovací motor. Rozdělili jsme se do 2 skupin. Naše skupina se skládala s pěti členů. Ve skupině jsem byla s Šimonem Petružálkem, Jindrou Lefkem, Denisem Dimitrovem a Vláďou Pavlem. Měli jsme na sestavení motoru přibližně 3 hodiny. Dostali jsme krabici se součástkami a návodem v angličtině. Ze začátku jsme si promysleli, jak budeme pokračovat. Začali jsem sestavovat. Pak jsme narazili na jeden díl, který nám moc nešel zprovoznit. Po chvíli usilovného přemýšlení a hádání se, jak to má ve skutečnosti být, jsme na tento hlavolam přišli. Poté nám to už šlo od ruky a měli jsme to brzy hotové. I přesto, že druhá skupina stihla motor dříve sestavit, si myslím, že jsme odvedli skvělý kus práce. Mě osobně to vážně bavilo. Těším se na další návštěvu na Průmyslové škole. 

                                                                                                                                                                                                                                                 Žákyně 8.A

Ve středu 13.2. jsme jeli do Ostrova, kde jsme měli mít smontovat a složit model spalovacího motoru. Když jsme do Ostrova dojeli byla tu výborná atmosféra. Pan učitel, který nás měl mít na autotroniku si nás vzal do jedné třídy, kde už byly připravené dvě krabice. Dostali jsme povel, abychom se rozdělili do dvou skupin po pěti. Tak jsme také udělali. Otevřeli jsme krabici , kde byla hromada šroubků, plastových dílků a pružinek. Práce ve skupině byla ze začátku velmi rychlá, pan učitel kolem nás chodil a radil nám co kam dát, ale i tak jsme si udělali většinu sami. Když už jsme se konečně dostali k ventilům, u kterých jsme se zasekli, protože nám jeden chyběl. Po svačině jsme se dali znovu do díla, dokončili jsme stavbu ventilů a už jsme pomálu dokončovali i celý motor. Když už jsme byli na konci tak jsme tam dali baterky a po zmáčknutí tlačítka by se měla roztočit vrtule, tak jsem to zmáčknul, ale nic. Poté jsme zjistili, že máme špatně otočené ozubené kolečko, chybu jsme napravili a zkusili jsme to tedy znovu. Najednou se ta vrtule začala točit a my jsme měli ohromnou radost, že si to můžeme odvést di školy.

                                                                                                                                                                                                                                                Žák 8.A

 

13. února 2019 - Soutěž „Nekoktám, čtu!“ 

Šlo o reprezentování školy v základním kole pořádaném pro 4. třídy. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 žáků (1 ze Staré Role, 2 ze ZŠ Libušinka a 5 z JAK). Naši žáci se umístili na prvních pěti místech. Na všech byla znát velká dávka trémy. Soutěžící dostali text, měli 5 minut na přípravu – přečtení si textu pro sebe, pak předstoupili před porotu, představili se, přečetli text nahlas, poté dostali 2-3 otázky související s porozuměním přečteného. Hodnocení bylo velmi subjektivní. Všichni si zasloužili medaili.

V okresním kole přehazované dne 12.2.2019 naše škola získala 7. místo.

 

 

Školního kola pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK dne 12.12.2018 se zúčastnilo 20 žáků 1. stupně. První tři místa získala děvčata ze 3. B.

 

V okresním kole plavání dne 5.12.2018 na ZŠ Krušnohorská naše škola získala 3. místo.

 

14. 11. 2018 se vybraní žáci ž 3.-5. ročníků zúčastnili okresního kola ve florbale. ČEPS cup turnaje se zúčastnilo přes 20 škol, náš tým se umístil na krásném 6.místě.

 

100. výročí vzniku Československa - 28.10. 2018

 

  1. října 2018 žáci a učitelé naší školy oslavili 100 let vzniku Československé republiky projektovým dnem. Státní hymnou, proslovem ve školním rozhlase, projektovými hodinami s tématy o T. G. Masarykovi, o první republice, státních symbolech nebo významných osobnostech českých a slovenských dějin si žáci mohli připomenout, jak významné jsou roky 1918, 1938, 1948, 1968 v historii našeho národa. Vrcholem svátečního dopoledne se stala tvorba živého obrazce ve tvaru letopočtu 1918, který žáci sestavili na hřišti školy v barvách trikolory. Vznikla tak zajímavá společná fotografie žáků i učitelů, kterou devátý ročník filmovali i pomocí dronu. Občerstvení ke stým narozeninám republiky připravila školní jídelna, která uvařila oblíbený pokrm prvního československého prezidenta – švestkové knedlíky s mákem.

Video z dronu najdete zde v odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=J7cOOiQU-iQ&t=0s&list=LLi2xajJtbr0F56wDWXR9f2A&index=2

 

 

Vybraní žáci 8. ročníků se účastní na SPŠ Ostrov evropského projektu „Inženýr junior“.

Článek o návštěvě SPŠ Ostrov  Lukáše Z. a jeho spolužáků : Poté, co jsme vešli do budovy, nám spadla čelist, bylo to zde nádherné. Odložili jsme si věci a šli s paní učitelkou Malou do třídy elektrotechniky. Cílem bylo propojit obvod tak, aby svítil a následně i blikal. Použít jsme měli co nejméně kabelů. Pak přišla svačina. Všichni měli hlad, tak ji snědli, a následně jsme šli zpět do třídy.  Posléze jsme dostali pár rad od profesionálů a nakonec se to celé povedlo šesti lidem. Všem se nám to moc líbilo a těšíme se na příště.

 

Ve čtvrtek 11. října 2018 se vydali naši třeťáci do Městské knihovny v Karlových Varech na besedu se spisovatelkou dětských knih Zuzanou Pospíšilovou. Autorka dětem hravou formou představila své knihy a povyprávěla jim, jak nové knihy vznikají. Naši žáci si z knihovny odnesli především příjemný zážitek ze zajímavého vyprávění a spoustu námětů pro další čtení.

Bližší informace o autorce: http://www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz/

Ještě něco navíc na závěr:

Máte-li chuť spojit radost ze čtení s pomocí druhým lidem, zkuste se zapojit do projektu Čtení pomáhá. Více na http://www.ctenipomaha.cz/.  Na tomto webu je třeba se zaregistrovat a vybrat si knihu, která vás zajímá. Každý školák, který se zapojí do projektu, pak vyplní test týkající se přečtené knihy a následně získá kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.

 

                                     

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás po prvních týdnech působení nového vedení ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary pozdravila jménem všech zaměstnanců i jménem svým. Velmi si vážíme toho, že jste pro vzdělávání svých dětí vybrali naši školu, a děkujeme za důvěru, s níž se na nás již od počátku měsíce září obracíte. Rádi bychom Vám tímto způsobem poskytli základní informace, které pomohou zlepšit naši vzájemnou komunikaci.

V letošním školním roce 2018/19 navštěvuje školu téměř 500 žáků. Výuka probíhá i nadále podle školního vzdělávacího programu s názvem „Učíme se s Amosem“, jenž klade důraz především na výuku matematiky, čtenářskou gramotnost a rovný přístup ke všem žákům, který zdůrazňuje podporu individuálních vzdělávacích a psychosociálních potřeb každého dítěte. V letošním školním roce zahrnulo vedení školy mezi své krátkodobé cíle několik základních úkolů, mezi které patří sledování bezpečného klimatu třídních kolektivů, pravidelné vyhodnocování výsledků vzdělávání, podpora zdravé komunikace uvnitř i vně školy a možnost otevření přípravného ročníku vedeného speciálním pedagogem - logopedem.

Informace o prospěchu a chování Vašich dětí můžete i nadále sledovat prostřednictvím online školního informačního systému – iŠkola, ke kterému byste měli mít své vlastní přihlašovací jméno a heslo a odkud s námi můžete kdykoliv písemně komunikovat. V letošním školním roce nás čekají třídní schůzky v termínech 15. 11. 2018 a 11. 4. 2019. Školu však můžete navštívit kdykoliv po předchozí písemné nebo telefonické domluvě. Rádi Vám vyjdeme vstříc, pokud budete potřebovat projednat případné problémy a nejasnosti. K tomuto účelu můžete využít i nově ustanovený Ředitelský den, který bude vždy aktuálně zveřejněn na stránkách školy.

Nadále ve škole působí pracovníci našeho Školního poradenského pracoviště - výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog a sociální pedagog, jejichž pomoci můžete kdykoliv využít po předchozí domluvě. Žáci 1. stupně mohou i letos navštěvovat 7 oddělení školní družiny a vybírat z nabídky kroužků. Naši žáci využívají k výuce i sportovní areál a řadu rozšiřujících vzdělávacích aktivit, které jsou pravidelně s předstihem zveřejňovány na našich internetových stránkách www.zskomenskeho-kv.cz. Na uvedené adrese můžete najít i Školní řád, který stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole – práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců i pedagogických pracovníků. Dle tohoto dokumentu nezapomeňte žáky řádně a včas omlouvat z důvodů nepřítomnosti nejlépe telefonicky v sekretariátu školy na číslech 353 300321 nebo 725 735301.

Vážení rodiče, v nadcházejícím období nás všechny čeká mnoho práce, řada setkání, která nemusejí být vždy jen příjemná. I přesto, že si všichni budeme přát, aby naše vzájemná komunikace byla konstruktivní a tvořivá.

Přeji nám všem hodně zdraví, energie, vzájemné tolerance a podpory.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

 

 

Na naší škole právě probíhá nominační kolo Logické olympiády 2018.

 

Naši žáci 9. ročníků jsou opět součastí Školního parlamentu a  3. 10. 2018 navštívili "KAM" - Kancelář architekta města Karlovy Vary. 

 

 

 

Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy v atletickém čtyřboji konaného 19. 9. 2018.

 

Nejbližší události

22 čen 2020;
12:00AM
Pedagogická rada
29 čen 2020;
12:00AM
Ředitelské volno

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.